pexels-energepiccom-288476

Rijden met alcohol, mag dat?

Wanneer jij 18 jaar of ouder bent, dan merk je dat je steeds meer mag. Je mag zelfstandig autorijden (mits je een rijbewijs hebt) en je mag alcohol nuttigen op een feestje. Beide kunnen heel erg leuk zijn, maar wanneer je autorijden en alcohol met elkaar combineert, kan het niet leuk eindigen. Het nuttigen van alcohol zorgt voor een lager reactievermogen, vermindert zicht en gehoor en roekeloos gedrag. Hierdoor kan je minder goed anticiperen op een situatie, wanneer je gaat rijden met alcohol op. Daarom heeft de overheid limieten ingesteld, zodat er minder ongelukken ontstaan door alcohol in het verkeer. Deze limieten worden in promille uitgedrukt, wat gelijk staat aan 0,001%. De limieten zijn als volgt:

  • Voor beginnende bestuurders geldt dat zij maximaal 0,2 promille in het bloed mogen hebben.

  • Voor gevorderde bestuurders geldt dat zij maximaal 0,5 promille in het bloed mogen hebben.

Als jij bezig bent met het halen van jouw rijbewijs, is het niet gewenst dat je gaat rijden met alcohol in jouw bloed. De effecten van alcohol zullen jouw leerproces verstoren, waarbij je niet alleen jezelf, maar ook je medeweggebruikers in gevaar brengt. Krijg jij een boete tijdens rijles of veroorzaak jij een ongeluk, doordat jij alcohol hebt genuttigd? Dan ben jij niet verzekerd, waardoor jij aansprakelijk bent en de nadelige gevolgen zal moeten dragen.

Gevaarlijke situaties

Rijden met alcohol kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Dit komt doordat je onder invloed van alcohol minder alert bent. Hierdoor ben je een gevaar voor jezelf en voor andere weggebruikers. Ondanks de risico’s blijkt uit cijfers van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) dat in 2022, 2,6% van de automobilisten tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol reed. Uit schattingen van het SWOV vallen er elk jaar tussen 75 en 140 doden door rijden met alcohol. Sinds 1 januari 2023 is ook lachgas in het verkeer strafbaar. Ook hierdoor zijn de laatste jaren tientallen verkeersongevallen gebeurd, met gewonden en doden als gevolg.

Naast de kans op ongelukken, is er ook een kans dat je staande wordt gehouden. Mocht tijdens een blaastest blijken dat je te veel hebt gedronken, dan zal je bestraft worden met een boete. De kosten van jouw boete worden bepaald op basis van de ernst van de overtreding. Naast een boete kan je ook een rijontzegging krijgen, dit betekent dat jij voor de duur van jouw ontzegging niet in een voertuig mag rijden. Daarnaast kan jou een cursus Alcohol en Verkeer (EMA) opgelegd worden. Deze cursus van het CBR is verplicht en zal jij zelf moeten betalen.

Campagne tegen alcohol in het verkeer

Naast het opleggen van boetes en een verplichte cursus, heeft de overheid al jaren een campagne om het rijden met alcohol te ontmoedigen. BOB (Bewust Onbeschonken Bestuurder) is een campagne die zich richt op het voorkomen van rijden met alcohol. Mede door reclame en gifjes op social media is de term BOB niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door deze campagne spreken steeds meer mensen van een BOB, wanneer de chauffeur nuchter blijft op een feest. Door bewustwording te creëren met deze campagne wil de overheid verkeersongelukken door rijden met alcohol voorkomen.

Juk Rijopleidingen volgt duidelijke en wettelijke regelgeving, dit verwachten wij ook van onze studenten. Zo zorgen wij samen voor een veilige leeromgeving. Wil je meer weten over onze aanpak? Of heb jij andere vragen? Neem dan contact met ons via jukrijopleidingen.nl.

Anti-slip cursus auto

Proefles aanvragen bij JUK?

Laten we samen de weg op gaan.

LET'S GO!

Schrijf je nu in voor een PROEFLES bij JUK!